Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Długołęka  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Długołęka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Długołęka.

Mapa Geoportal Długołęka
Mapa z granicą gminy Długołęka

Dane urzędu

Urząd Gminy Długołękaul. Robotnicza 12Mirków, 55-095

Tel: 71 3230203

Fax: 71 3230204

Elektroniczna skrzynka podawcza: /s08vv89yil/skrytka

E-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Długołęka: 0223022

Witryna: www.gmina.dlugoleka.pl

Władze lokalne: Wójt Wojciech Błońskisekretarz@gmina.dlugoleka.pl

Aktualności z gminy Długołęka

Pobierz mapę gminy Długołęka

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Długołęki

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Długołęka to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Długołęka na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Długołęki, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Długołęki

Gmina Długołęka w liczbach

Powierzchnia gminy Długołęka*

213 km2

279 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Długołęka*

35 144 mieszkańców

151 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Długołęka*

165 mieszkańców na km2

491 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Długołęka

Geoportal Długołęka prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Długołęka, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Długołęka.

Dostęp do danych Geoportalu Długołęka

Jak powstał Geoportal gminy Długołęka?

Geoportal Długołęka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Długołęka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Długołęka.

Geoportal Długołęka umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Długołęka oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Długołęka, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Długołęka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Długołęka?

Informacje na Geoportalu Długołęka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Długołęka?

Korzyści z Geoportalu Długołęka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Długołęka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Długołęka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Długołęka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Długołęce. W zależności od wybranej kompozycji mapy Długołęki zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Długołęka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Długołęka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Długołęka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Długołęki możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Długołęki. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Długołęka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Długołęka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Długołęce.

  Geoportal gminy Długołęka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Długołęka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Długołęce sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Długołęka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Długołęce.

  W Geoportalu Długołęka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Długołęka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Długołęce. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Długołęka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Długołęka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Długołęka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Długołęka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Długołęka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Długołęka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Długołęka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Długołęka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Długołęce. W Geoportalu gminy Długołęka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Długołęce wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Długołęka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Długołęka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Długołęka.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Długołęka, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Długołęka. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Długołęka.

 • Zabytki w gminie Długołęka

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Długołęka. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Długołęka oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Długołęka.

 • Informacje o wyborach w gminie Długołęka

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Długołęka. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Długołęka i wiele istotnych informacji.

Geoportal Długołęka dla mieszkańców

Geoportal Długołęka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Długołęka. Na mapie Długołęki sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Długołęka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Długołęka. Korzystając z map Geoportalu gminy Długołęka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Długołęka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Długołęka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Długołęka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu