Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Długołęka w liczbach

Geoportal Długołęka
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Długołęka

Długołęka, gmina w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski.

Powierzchnia gminy Długołęka wynosi 213 km2, zajmuje 279 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Długołęka zamieszkuje 35 144 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 151 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Długołęka wynosi 165, jest 491 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Długołęka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Długołęka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Długołęka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Długołęka: 213279
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Długołęka: 0,221053
Lesistość w % w gminie Długołęka: 16,81568
Ludność na 1 km2 w gminie Długołęka: 165491
Liczba ludności ogółem w gminie Długołęka: 35 144151
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Długołęka: 38,610
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Długołęka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Długołęka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Długołęka: 12,41-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Długołęka: 52,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Długołęka: 15599
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Długołęka: 5,4648
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Długołęka: 106,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Długołęka: 9261
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Długołęka: 2146
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Długołęka: 873,9787
Przedszkola bez specjalnych w gminie Długołęka: 12185
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Długołęka: 378,4559
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Długołęka: 112,1107
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Długołęka: 17,65
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Długołęka: 819221
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Długołęka: 5 109-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Długołęka: 4 961-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Długołęka: 4 863-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Długołęka: 90,91291
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Długołęka: 48,21061
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Długołęka: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Długołęka: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Długołęka: 90,91103
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Długołęka: 48,2645

Źródłem danych statystycznych dla gminy Długołęka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Długołęka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Długołęka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.